10.13.2008

21 kommentaari:

Ingrid Maadvere ütles ...

Õppiva Tiigri arengukavas on kirjas nii:
E-õpe – info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) kaasabil toimuv õppetegevus, mis leiab aset nii klassiruumis kui ka väljaspool klassiruumi või ametlikku õppetundi.

Marju Piir ütles ...

Just, see ta on, võiks öelda, et ametlik definitsioon e-õppele.

Nüüd on valikuid - kes tahab lähtuda ühest, kes teisest definitsioonist...

Anne Villems ütles ...

E-õpe on ajas väga kiiresti muutuv mõiste. Olen veebist kokku korjanud ligi 20 erinevat e-õppe definitsiooni, aga sellise dünaamilise ja komplesse nähtuse kohta on ammendavat aga lihtsat definitsiooni võimatu anda. Ise olen kasutanud rahulikku: ... selline õpe, kus IKT-l on oluline roll ja jätnud vaidlejad arutama, mis on "oluline" :)

Peeter Kukk ütles ...

Nõus Anne Villemsiga.
Minu jaoks on kõige olulisem, et see toetab minu "püstijala" loenguid. IKT-l põhinev või e-õpe on minu jaoks korrastatud keskkond, kus ma saa suhtelda korraga 100 või enama tudengiga nii, et mul ei lähe sassi nendega peetud kirjavahetus ega esitatud kodutööde hindamine.

Toomas Plank ütles ...

Tegelikult on e-õppe defineerimine IKT baasil veidi problemaatiline, sest IKT'd ennast defineeritakse väga erinevalt:

Näiteks: "ICT - stands for Information and Communications Technology. In other words, it can mean almost anything that's new and relevant to communications. This includes the Internet, mobile telephony, satellite communications and digital television over cable or aerials."

Või: "Information and Communication Technology is the term used to describe exciting and innovative ways to provide lifelong learners with global access to information, learning and support. Information systems that are seamlessly linked to learning support systems, that are enjoyable to use and which enable management."

Anne Villems ütles ...

Toomas Plank'ile tuginedes esitaks provokatiivse küsimuse: kes võtaks ette defineerida (kirjeldada) e-õpet ilma IKT-d mainimata :)

Toomas Plank ütles ...

Vastan Annele: kõik Marju algses postituses pakutud kuus definitsiooni on ilma terminit IKT otseselt kasutamata :-)

Anne Villems ütles ...

Vastan Toomas Plank'ile: Tõsi, Marju lähtedefinitsioonides puudus maagiline lühend IKT, aga seal olid temaga samaväärsed terminid: veeb, elektroonne meedia, Internet, lihtsalt "tehnoloogia", mis antud kontekstis on ikka IKT :) Aga huvitav oleks, kas me suudame e-õpet selgitada ilma tehnoloogiat appi võtmata, kirjeldades missuguste omadustega õppimine (interaktiivne, kohast-ajast sõltumatu) on e-õpe.

Heikki ütles ...

Eelnev arutelu siin viib mõttele, et võiks siis kasutada terminit IKT toega õpe. Tegelikult on e-õpe lihtsalt lühem, mugavam ja popim.

õpetaja Riina ütles ...

Tere
Mul on küll üks küsimus seoses e-õppega.
Mida teha siis, kui oled ette valmistanud hea e-kursuse ja püüad igati õppijaid suhtlema saada, aga ei saa. Kursus ei lähe ega lähe käima. Mida soovitate?

Jüri Reeder ütles ...

Kas ja kuidas on võimalik e-õppes õpetada muusikat?

Kas kõiki aineid on võimalik õpetada e-õppes?
Milliseid kohe kindlasti pole? Miks?

Vaiko.Mae ütles ...

Ma olen seisukohal, et e-õpet on võimalik rakendada iga aine õpetamisel. Siinkohal on muidugi keeruline vastavaid lahendusi leida. Tihtipeale on ka küsimus, et kui otstarbekas on praktiliste ainete e-õppesse kolimine. Ilmselt oleks oluline just nimel toetav funktsioon. Mõeldamatu, et politseinik õpib enesekaitset ainult läbi videotreeningu, või et muusik õpib mängimisetehnika e-õppes. Samas ei kasutaks siiski sõna mõeldamatu. Ilmselt on keeruline see, kuidas see e-õppesse siduda, et võimaldada personaalne tagasiside. Treeningvideod on väga kasulikud õppevahendid, kuid on oht harjutuste valesti sooritamiseks - seetõttu eeldabki see personaalset tagasisidet. Üks kõige olulisem funktsioon e-õppes on minuarvates see, et praktilistes tundides õpitud teadmised on võimalik regulaarselt meelde tuletada.

PIIA ütles ...

Millegipärast arvatakse, et e-õpe on lihtsam ja vähenõudvam õppeviis kui nn. akadeemiline õpe. Tõsi, nii arvavad pigem need, kes pole e-õppega kokku puutunud. Tegelikkuses nõuab e-õpe oluliselt enesedistsipliini ning aja planeerimise oskust.
Kuidas ennetada (ja vältida) õpilaste ehmatust, kui nad umbes kuskil kursuse käigus avastavad, et e-õpilane peab olema vägagi sihikindel ja motiveeritud õpilane?
Samuti huvitab mind suhtlusele ärgitamise teema e-õppes! (vt. õpetaja Riina postitust, 14.okt.20:51)

Sten (tudeng) ütles ...

Tere

Kaugele see e-õpe areneb? Mis ootab meid tulevikus?

Tiina (ka tudeng) ütles ...

Kas õpetaja, kes auditooriumis esitlust ekraanile näitab, võib ka uhkuseda teatada, et kasutab aktiivselt e-õpet? Siis kasutavad ju kõik e-õpet?

Anne Villems ütles ...

Tahan vastata õpetaja riinale. Ta küsis: "Mida teha siis, kui oled ette valmistanud hea e-kursuse ja püüad igati õppijaid suhtlema saada, aga ei saa. Kursus ei lähe ega lähe käima. ".

Kõigepealt istuks maha ja mõtleks, mis on valesti: kas erineb sihtrühm sellest, kellele kursus mõeldud? Või on ülesanded liiga keerulised, liiga igavad? Või on kogunenud inimesed kõik sellised arglikud, kes ei taha esimesena midagi öelda ega ka liiga silma paista.

Vastavalt oletatavale põhjusele valiks strateegia. Kas läheneks jõumeetoditega (määraks iga osaleja vastutavaks ühe nädala diskussiooni eest ja see oleks lõpphindamise kohustuslik osa, kui hästi nad ise diskussiooni juhivad. Või parandks ülesannete sõnastusi - teeks ülesandeid lihtsamaks, aga rõhutaks, et igal teemal tuleb postitada vähemalt 3 kirja jne.

Diskussioonil peab olema struktuur, niisama, ilma juhtimata diskussioon võõraste inimeste vahel käima ei kipu minema.

Anne Villems ütles ...

Ajendatuna õpetaja riina küsimusest tahaksin küsida: mis on "hea e-õppe kursus"?

Kaia ütles ...

Kurdetakse, et e-kursuste puhul on kursuse lõpetamise % väiksem kui tavaliste auditoorsete kursuste puhul. Kas see on nii ja kui on, siis miks?

Heikki ütles ...

Vastuseka Kaia küsimusele lõpetamise protsendi kohta.
Piia kirjutas:
Tegelikkuses nõuab e-õpe oluliselt enesedistsipliini ning aja planeerimise oskust.
Siit tuleneb ka vastus Kaia küsimusele. Mitte kõik pole suutelised end kätte võtma ja oma õpinguid juhtima.

PIIA ütles ...

Vastuseks Anne küsimusele hea e-õppe kursuse kohta:
e-Õppe Arenduskeskuse juhendi järgi koostatud kursus:)
http://www.e-uni.ee/kvaliteet/2008_kvaliteetse_ekursuse_loomise_juhend.pdf
Mina leidsin sealt päris kasulikke infoterasid ja mis peamine, etteantud selge süsteemi, kuidas e-kursuse loomise protsess peaks kulgema.

Toomas Plank ütles ...

Minu arvates on tudeng Tiina püstitanud huvitava küsimuse:

"Kas õpetaja, kes auditooriumis esitlust ekraanile näitab, võib ka uhkuseda teatada, et kasutab aktiivselt e-õpet? Siis kasutavad ju kõik e-õpet?"


Mitte kõik algselt väljapakutud ja siin kommentaariruumis pakutud e-õppe definitsioonid ei välista sellise vastuse võimalust!